lördag 20 december 2008

Τα πασγουόρντε και τα κλειδία...


Είπα να γράφτω κατ σ' αούτο το ποντιακό και παραπονεμένο blogιμ!
Πολλά καιρό αδακές κι έρθα και για να μην στενοχορεύκεται κιάλλο είπα ας φτάω ένα χριστουγεννιάτικο επίσκεψη...

Ναι, αμά ατόσαν ημέρας αδακές όσταν κι έρθα ενέσπαλα και τα πασγουόρντεμ, και τα είτεναμ, και να εμπαίνω απές κι πορώ....!
Πατώ το ένα νούμερο, πατώ το άλλο τηδέν κι ταιριάζ και απές κι βάλμε...

Εταράγαμε σα πολλά τα πασγουόρντε σον κόσμο τη Ιντερνετ και εταράγαμε κι εμείς πα!
Αέτς εν! Τα κλειδίας όταν νεσπάλτς κάμερ σο σπίτις απές να μπαιντς κι πορείς και ίδια τερτίπε παθάντς και σο Ιντερνετ...

Κι ατς πα ύστερα από πολλά προσπάθειας όσταν έβρα τα εσημείωσα τα στο τευτέριμ άλλο να μη νεσπάλατα!

Καλά να είστουνε αδά σα ημέρας και πολλά μη τρώτε μη φτάτε χωλιστερίνας και λοιπά και λοιπά και λοιπά...

fredag 26 september 2008

Ο ντόπρον ο φίλο......

(Μου το διηγήθηκε η αναγνώστριά μου Ιωάννα, από Θεσσαλονίκη, μέσω τηλεφώνου και θα προσπαθήσω μόνο την στοιχομυθεία να γράψω στα ποντιακά)

Δυο ζευγάρια ήταν φίλοι και το ένα ζεύγος επισκέφτηκε ένα βράδυ το άλλο - ας πούμε ο Κωστίκας με την Συμέλα του επισκέφτηκαν τον Γιωρίκα με την Μαρία του...

Τρώγωντας οι άνθρωποι, λοιπόν, έπεσε κάτι από τον Γιωρίκα κι έσκυψε να το πάρει. Εκεί κάτω στο τραπέζι (αχ, αυτά τα τραπέζια εκεί κάτω....) βλέπει τα δύο μπούτια της Συμέλας, που την είχε απέναντι, και κάποιες άλλες όμορφες λεπτομέρεις...

Αργότερα μπήκε ο Γιωρίκας στην κουζίνα (επίτηδες να πήγε εκει;) κι ήρθε από πίσω και η συνονόματη!
"Είδε σα" ρωτά αυτή!
"Είδα το - πώς κι είδατο" απαντά αυτός
"Θέλτσα" ρωτά πάλι αυτή
"Κια πώς κι θέλα..." απαντά αυτός
"1000 ευρώ" λέει η συνονόματη... μπιζναδόρα η δικιά σου ;-)

Όλα καλά, λοιπόν, την άλλη μέρα στις 10 το πρωί, αφότου είχε φύγει ο Κωστίκας της Συμέλας για δουλιά, πάει ο Γιωρίκας εκεί, γίνεται η δουλειά, πεύτει το 1000άρικο και το απόγευμα που γύρισε ο Κωστίκας σπίτι ρωτά την κυρά Συμέλα

"Οσήμερο πέρασε κανείς απ' αδακές "
Τι να κάνει η Συμέλα, να μην το πει αφού η ερώτηση του άντρα της ήταν καρφί....;
"Μήπως αφέλεκε τίποτα" συνεχίζει ο Κωστίκας!
Άλλη καρφί ερώτηση που η συνόματη δεν γινόταν να αρνηθεί!
"Α, τον μπαγάσα, καλός φίλος εν ατός, το πρωί επήρε με το χιλιάρικο και είπε σο βράδυ εκές θα εφελέκε σο σπίτ... είδες πώς έρθε ο ντόμπρον ο φίλομ και αφέλεκενα αδά..."

tisdag 9 september 2008

Το τσιπ παραπονεμένομ blog!!!


Αβούτο το μπλόγκιμ τσίπ ενέσπαλα το - κια ντο να φτάω, κι προκάνω να τρέχω απ αδακές εκές κι απ εκές αδακές...
Έναν βόλτα επείκα ατώρα στα μπλόγκεμ κι έρθα και αδακές αμά την αλήθειαν θα λέω.... Η πσιμ επόνεσα όταν είδατο αβούτο αραέτς μοναχόν και παρατημένον!

Καλά να εν ο Βαρδανίκας που με την ιστορία νατ ους ατώρα εκράτησενατο ζωντανόν !

Ο χερίφς κι άλλα ιστορίας είπε ατότε, απάν το καράβ, αμά τα χαρτίαμ εχάσα και ατώρα καλά κι θυμούματα για να γράφτατα...

Ας τερούμε ντο θα έρτε σο κεφάλιμ να γράφτω σ' αλ τη φορή όσταν άρχουμε αδακές... ατώρα ίσα στο κρεβάτ πάω - γράψιμο ατώρα ΓΙΟΚ!

Σην φωτογραφία καπνός (τιτίν). Οι σουηδοί έχνατο για ομορφιά σε γλάστρας κι εγώ ατόσον κι θέλνατο μικρέσα και ατώρα όταν ελέπα ξαν αγαπώα!

lördag 19 juli 2008

Ασον νου σιν τσόπε...


Απάν σο καράβ, από Κω για Πειραιά, έβρα αροψεκές τον Δημήτρη Βαρδανίκα και ντ έμορφα εκαλάτσεβε τα ποντιακά και πόντιος πα κι έτον...
Έλεε τα ποντιακά ανέκδοτα κι εμείς εγέλαναμε....

Έτον ο Κωστίκας, λέει, και απένε σιν φυλακήν αν κι δείνε κάμερ ένα ποσόν παράς. Η αστυνομία σο κυνήγ είχαν ατον και ο χερίφς απογαλεμένος επείε στον φίλο νατ τον Γιωρίκα να ψαλαφή βοήθεια!
"Νέπε εσύ ζαντός είσαι, αφελέκω σε εγώ και πας φυλακή..." λέει ο Γιωρίκας και
φτάει την γαρή νατ και φερ παράς και δείετα σον φίλο νατ.
Αμά η συμφωνία ασόν Κωστίκα έτον να δει τα παράς οπίς σε έναν μήνα!

Ο μήνας εδέβε, τα δύο μήνας εδέβαν και κάμερ απάν σα τέσσερα μήνας ρωτά ο Γιωρίκας "Κια Κώστικα, τα παράς αδείνες οπίς σ' έναν μήνα..."
"Νέπε Γιωρίκα σο νουμ έχατα, μη φοάσαι..." απαντά ο Κωστίκας!

Ο καιρόν περάν και παράς κι ελέπ ο Γιωρίκας κι άλλο μίαν ρωτά τον Κωστίκα!
"Σο νουμ έχατα μη φοάσαι..." λέει εκείνος ξαν!

Χρόνος πέρασε και σα δύο χρόνε απάν ο Γιωρίκας ξαν ρωτά για τα παράς...
"Νέπε σο νουμ έχατα λέω σε...." είπε ξαν ο Κωστίκας και απογαλεμένος ο Γιωρίκας τσαίζ "Κια αναθεμάτο Κώστικα ασό νους βγάλονατα και βάλονατα σιν τσόπεμ!"

fredag 23 maj 2008

Αντάμα με τον Παπούλια...

Έρθε ο τρανόν ο Παπούλιας αδακές, στην Στοκχόλμη, και επουγαλεύτα να τρέχω απάν αυκά!
Τεμέτερον ο τρανόν εκάλεσεν ατον! Τη Σουηδίας ο Βασιλέας ο Carl XVI Gustaf!
(Κάρολος ο ένας Κάρολος κι ο άλλον!)
Και ο Παπούλιας πα τεμέτερον εν αμά ο Carl πα τεμέτερον εν... ώσταν γενίεσαι στην Ελλάδα και 21 χρονών φευς και ζεις σην Σουηδία η Ελλάδα πα τεσόν εν και η Σουηδία πα τεσόν εν!

Κι ατς πα είπανε με έμορφεσα και εξέγκανε με φωτογραφία με τον Παπούλια αμά το ταξίδ με το προεδρικό αεροπλάνο εχάσατο! Αίκο κεφάλ με ημηκρανίας ντο έχω καλά να παθάν....
Εγούζεψα αμά ντ' άφταω!

torsdag 24 april 2008

Μισό - μισό τα ελαίας...Ατώρα ολ ψωνίζνε και γομώνε τα ψυγεία τούνε φαίστικά εθερείς και φαί καμίαν κ' είδαν.
Ασα πασέα τα αρνία πολλά μη τρώτε - αφαρμακούστουν!
Άτς έλεε ο σχωρεμένο ο πατέραμ.
Εγούζευε όταν έλεπε μας να τρώμε την ελαία ολόκλερον!
"Μισό-μισό φατέστε τα ελαίας, αφαρμακούστουν...." έλεε!

Ατό έρθε με να γράφτω οσήμερο και με την κάρτα αυούτο, αγνόν αμά καλόν, στείλω σας όλε τα καλά τα ευχέας!

fredag 18 april 2008

Οσήμερο αβάλω ένα Youtube - πρόβα

Ας τερούμε ντο οβά αβάζω!
Ατόσο καιρό στα μπλόγκε ιρικλόσκουμε αμά έναν Youtube ακομάν κι εσέγκα!
Αχά ατώρα θα βάλω κατ καλοχωρέτκο π' έβρα στο ιντερνετ... ας τερούμε ντο αφτάμε!

fredag 11 april 2008

Ραδίκε κι έβρα αμά λουλουδόπο έβρα


Οσήμερον εξέβα ένα βόλτα και επία εράεψα ραδίκε!
Ο ήλιον εξέβε, άμουν καλό καιρό πα επήκε σα τελευταία τα μέρας και είπα πεσπελήμ εφύτρωσαν και τα ραδικόπα ας παω φέρω λίγα και φτάω σαλατίτσα....

Επεία τάχ σο πανεπηστήμιο τη Στοκχόλμης, εκές δουλέβ ένας φιλενάδαμ και ενούντζα απέρατην ασήν δουλειά και απάμε μαζί μαζεύουμε έναν ξάε!

Την φιλενάδαμ κ' έβρα εκές, κάμερ ελάσκουντουν, η σαλαχανού, και σην δουλεία κ' έτον!
Κι ατς πα επεία μοναχέσαμ σα χωράφε εκές, οπίς μερέα ασο πανεπηστήμιο αμά τηδέν πα κ' έβρα.

Έβρα αμά ακόμα μιρκά έταν, κατ άλλο πα έντον εκές, και είπα ας τρανήνε λίγο κι άλλο και από βδομάδα μίαν κι άλλο έρχομαι και μαζεύω.

Αμά έβρα αβούτο τ' όμορφο το λουλουδόπο κ' εξέγκα ατό φωτογραφία!

lördag 5 april 2008

Τρανό εν το παράπονομ!

Απάν ψηλά σο κεφαλάρ τι blog, τα πουλόπα μερ πετούν, σο header πως λένατο και σα ξένα τα γλώσσας, είπα μιαν να βάλω ένα παράπονο αμά τρανό έτονε κι εφογόθα κι θα χωρεί εκές.

Το παράπονομ εν αυτούτο:
Ασα ξέναν έρθανε τεμετέρ, σα ξένα έφιαμε εμείς τα μωρά τουνε και ποίος εξέρ τεμέτερα τα μωρά μερ εκές απάνε. Άμουν βίρε σα ξένα φεύουμε και άμουν ρίζας πουθενά κι φυτεύουμε και το μέλλον μουνε ποίο θα εν χαπάρ κανείς κι εχ!

Ας έναν μερέα πα κιάλο καλίον εν το κι ξέρουμε το μέλλον μούνε!
Κιάλο πολλά ενδιαφέρον εχ!

söndag 30 mars 2008

Τρανόν πελέ αβούτα τα μπλόγκε!


Άμουν όκνεσα και να γράφτω άλλο κι θέλω!
Ενεγκάστα ασά πολλά τα blog (ατώρα πώς να λέγατα σα ποντιακά; μπλόγκε; ας λέατα μπλόγκε!) - 6 έντανε όλε μαζί!

Αστ εξεκίνησα αβούτο το μπλογκ έρθεμε και το τεμπελίο.
Τεμπελίο πα κι πορώ να λέγα αμά άμουν έρθεμε ο φόβον μη πιάσκουμε για τα καλά σ' αβούτο το ιντερνετ και είνεται έναν εξάρτηση!

Εγώ ασίν κεντίμ ολίγο εφοόθα.
Ίντε φτάω με μανία εφτάγα και λέγω λίγο να αναπάουμε και να μην γράφτω.
Να κόφτω λίγο την μανία ντε επίασεμε με τ' αβούτα τα μπλόγκε!!!

Ανάπαυση!

onsdag 26 mars 2008

ΖΗΛΕΥΝΕ ΤΟ ΠΟΝΤΙΑΚΟ ΤΟ ΚΑΛΑΤΣΕΜΑΝ!!!


Η φιλενάδαμ ασό Πάλμουσς (οσήμερον λένατο Καστανούσσα), η Μαίρη, πολλά ερέχκετε το ποντιακό το καλάτσεμαμ, λέει. Και το γράψιμομ. Ερέχκετε πα κι είπενατο, ζηλεύε είπενατο. Ζηλεύε σφοδρά! Σφοδρά πα ζηλεύ!
Αμά εγώ ασην Μαίρη ξαε κι φούμαι!
Με το ζηλεύω ντο είπε κακό σ' αχούλ νατς κεχ!
Καλέσα γαρή εν κι ατς πα καλό εχ σο νούνατς!

Εγώ σο σπίτιμ ους σα 7 τα χρόνεμ ποντιακά άκουα και καλάτσεβα!
Όταν εσκάλωσα το σχολείο εσκάλωσα και καλατσέβω ελληνικά.

Ο πατέραμ, η μάναμ και τα τρανά τα αδέλφεμ μόνο ποντιακά εκαλάτσεβαν στο σπιτ.
Ντα φτάω εγώ πα! Κια μαθάνατα;

(σην φωτογραφία μαυρεύνε κιντέατα)

måndag 24 mars 2008

ΑΔΑΚΕΣ ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΣΑ ΠΟΝΤΙΑΚΑ!!!


Σ' αχουλ έρθεμε τελευταία έναν ιδέα - εθερείς και άλλα ιδέας κι είχα!
Αδακά, σ' αβούτο το blog, αγράφτω σα ποντιακά!
Σα ποντιακά αγράφτω αμά για τι πόντιις κιά γράφτω.

Την ιστορία μουνε άλ ξέρνατην καλύτερα ασέ μεν - ατήν ας γράφνατην και σ' εμέν ας αφελέκνε την γλώσσα μουνε.

Ατώρα εστέρεψα, τηδέν κι έρτεμε να λεω!
Ντο θέματα αγράφτω αδακά κι ξέρω - ακομάν κι ξέρω.
Έναν ιδέα εν ατό και ους να είνεται έργον, αν είνεται, αλέπουμε...

Ατώρα γιατί εσέγκα αβούτο την φωτογραφία αδακά χαπάρ κι έχω... ατό έρθεμε να βάλω!

söndag 9 mars 2008

ΤΖΑΜΠΑ ΕΙΝΑΙ ΑΣ ΑΝΟΙΞΟΥΜΕ 5-6!

Καλά τώρα... όπως το άνοιξα το άφησα κιόλας.
Πού να προλάβω και τα έξι blog μου;
Έχω ανοίξει και το www.metrobloggen.se/simelas και άντε να βρεις άκρη!

Για να συμαζευτώ λεω εγώ.... για να κλείσω κάποια να συνέλθω....
Δουλειά δεν έχω.... εύκολα και τζάμπα είναι το άνοιγμα ενός blog και τα πήρα αβέρτα!

Αυτά τα λίγα από εδώ...

onsdag 27 februari 2008

ΝΕΟ BLOG ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ...

Καινούργιο blog άρχισα σήμερα μόνο και μόνο να αποφύγω εκείνο το simelasgr που ακόμα και τον δημοσιογράφο του ΣΚΑΙ-ράδιο μπέρδεψε και δεν μπορούσε να το διαβάσει...!

Τώρα πλέον λέγεται simela-gr και πιο εύκολα το προφέρεις και πιο άνετα το διαβάζεις...