söndag 10 maj 2009

Τα αγνέρε!!!


Επήκα έναν βόλτα σα νησία μουνε και η Έφη, ασό χωρίο μουνε, ασό Καλοχώρ Σερρών, που δουλέβ σην Νάξο, έφαε με να φτάω έναν βόλτα εκές πα!

"Ντο θελτς να μαειρέβω σε..." ρώτησε με έναν ημέρα πριν πάω! "Θελτς να φτάω έναν αγνέρ" ερώτησε με... εγέλασα... ερέχτα το... πολλάν καιρό είχα να ακούω ατό την λέξη!!!
Αμά "Αγνέρ" ντο θελ να λέει;
Παράξενο ή φυσικό φαή;
Από την λέξη "Αγνό" προέρχεται αλλά σημαίνει παράξενο και ασυνήθιστο φαγητό ή φυσικό από την φύση;
Καλά κι θυμούμε ντο ήθελαν να έλεαν οι παλαιοί μουνε! Ποίος ξερ;

tisdag 10 februari 2009

Λάχανα πουλίμ...


Οψέ το βράδυ επείγα ση Σοφούλας το σπιτ και έφαγαμε τα μαύρα λάχανα με τα φασούλε (φωτογραφία) - φρέσκα φρέσκα κάποιος έστειλενατα ασήν Ελλάδα και ντο έμνοστα πα επείκενατα η Σοφούλα...

Έτον εκεί και η Μαιρούλα και είπε έναν ιστορία - η Σοφούλα και η Μαιρούλα είναι ασό Πάλμους (Καστανούσσα) κι εγώ ασό Καλοχώρ Σερρών και ατά τα χωρία είναι σουμά - σουμά!

Μικρά όταν έμνες τα σχολεία τι χωρή μουνε επείνανε εκδρομές μαζί.
Η Μαιρούλα ατότε έτον μικρέσα και ζαίφκενα αμά εγώ έμνε ψηλέσα και νταρντάνα - πως φαίνεται από μικρέσα έμνε νταρντνανοσερραία εγώ ;-)

"Όταν επείραζανεμε τα άλλα τα παιδία έρχουσνε εσύ και καθάριζες για πάρτιμ και εγώ πάντα όταν έλεπασε σην εκδρομή εχάρουμνε....", είπε η Μαιρούλα κι εγώ ξάε κι θυμούμε αίκα ιστορίας αμά εχάρα που από μικρέσα έμνε δίκαιεσα και με το μέρος των αδύναμων...

lördag 20 december 2008

Τα πασγουόρντε και τα κλειδία...


Είπα να γράφτω κατ σ' αούτο το ποντιακό και παραπονεμένο blogιμ!
Πολλά καιρό αδακές κι έρθα και για να μην στενοχορεύκεται κιάλλο είπα ας φτάω ένα χριστουγεννιάτικο επίσκεψη...

Ναι, αμά ατόσαν ημέρας αδακές όσταν κι έρθα ενέσπαλα και τα πασγουόρντεμ, και τα είτεναμ, και να εμπαίνω απές κι πορώ....!
Πατώ το ένα νούμερο, πατώ το άλλο τηδέν κι ταιριάζ και απές κι βάλμε...

Εταράγαμε σα πολλά τα πασγουόρντε σον κόσμο τη Ιντερνετ και εταράγαμε κι εμείς πα!
Αέτς εν! Τα κλειδίας όταν νεσπάλτς κάμερ σο σπίτις απές να μπαιντς κι πορείς και ίδια τερτίπε παθάντς και σο Ιντερνετ...

Κι ατς πα ύστερα από πολλά προσπάθειας όσταν έβρα τα εσημείωσα τα στο τευτέριμ άλλο να μη νεσπάλατα!

Καλά να είστουνε αδά σα ημέρας και πολλά μη τρώτε μη φτάτε χωλιστερίνας και λοιπά και λοιπά και λοιπά...

fredag 26 september 2008

Ο ντόπρον ο φίλο......

(Μου το διηγήθηκε η αναγνώστριά μου Ιωάννα, από Θεσσαλονίκη, μέσω τηλεφώνου και θα προσπαθήσω μόνο την στοιχομυθεία να γράψω στα ποντιακά)

Δυο ζευγάρια ήταν φίλοι και το ένα ζεύγος επισκέφτηκε ένα βράδυ το άλλο - ας πούμε ο Κωστίκας με την Συμέλα του επισκέφτηκαν τον Γιωρίκα με την Μαρία του...

Τρώγωντας οι άνθρωποι, λοιπόν, έπεσε κάτι από τον Γιωρίκα κι έσκυψε να το πάρει. Εκεί κάτω στο τραπέζι (αχ, αυτά τα τραπέζια εκεί κάτω....) βλέπει τα δύο μπούτια της Συμέλας, που την είχε απέναντι, και κάποιες άλλες όμορφες λεπτομέρεις...

Αργότερα μπήκε ο Γιωρίκας στην κουζίνα (επίτηδες να πήγε εκει;) κι ήρθε από πίσω και η συνονόματη!
"Είδε σα" ρωτά αυτή!
"Είδα το - πώς κι είδατο" απαντά αυτός
"Θέλτσα" ρωτά πάλι αυτή
"Κια πώς κι θέλα..." απαντά αυτός
"1000 ευρώ" λέει η συνονόματη... μπιζναδόρα η δικιά σου ;-)

Όλα καλά, λοιπόν, την άλλη μέρα στις 10 το πρωί, αφότου είχε φύγει ο Κωστίκας της Συμέλας για δουλιά, πάει ο Γιωρίκας εκεί, γίνεται η δουλειά, πεύτει το 1000άρικο και το απόγευμα που γύρισε ο Κωστίκας σπίτι ρωτά την κυρά Συμέλα

"Οσήμερο πέρασε κανείς απ' αδακές "
Τι να κάνει η Συμέλα, να μην το πει αφού η ερώτηση του άντρα της ήταν καρφί....;
"Μήπως αφέλεκε τίποτα" συνεχίζει ο Κωστίκας!
Άλλη καρφί ερώτηση που η συνόματη δεν γινόταν να αρνηθεί!
"Α, τον μπαγάσα, καλός φίλος εν ατός, το πρωί επήρε με το χιλιάρικο και είπε σο βράδυ εκές θα εφελέκε σο σπίτ... είδες πώς έρθε ο ντόμπρον ο φίλομ και αφέλεκενα αδά..."

tisdag 9 september 2008

Το τσιπ παραπονεμένομ blog!!!


Αβούτο το μπλόγκιμ τσίπ ενέσπαλα το - κια ντο να φτάω, κι προκάνω να τρέχω απ αδακές εκές κι απ εκές αδακές...
Έναν βόλτα επείκα ατώρα στα μπλόγκεμ κι έρθα και αδακές αμά την αλήθειαν θα λέω.... Η πσιμ επόνεσα όταν είδατο αβούτο αραέτς μοναχόν και παρατημένον!

Καλά να εν ο Βαρδανίκας που με την ιστορία νατ ους ατώρα εκράτησενατο ζωντανόν !

Ο χερίφς κι άλλα ιστορίας είπε ατότε, απάν το καράβ, αμά τα χαρτίαμ εχάσα και ατώρα καλά κι θυμούματα για να γράφτατα...

Ας τερούμε ντο θα έρτε σο κεφάλιμ να γράφτω σ' αλ τη φορή όσταν άρχουμε αδακές... ατώρα ίσα στο κρεβάτ πάω - γράψιμο ατώρα ΓΙΟΚ!

Σην φωτογραφία καπνός (τιτίν). Οι σουηδοί έχνατο για ομορφιά σε γλάστρας κι εγώ ατόσον κι θέλνατο μικρέσα και ατώρα όταν ελέπα ξαν αγαπώα!

lördag 19 juli 2008

Ασον νου σιν τσόπε...


Απάν σο καράβ, από Κω για Πειραιά, έβρα αροψεκές τον Δημήτρη Βαρδανίκα και ντ έμορφα εκαλάτσεβε τα ποντιακά και πόντιος πα κι έτον...
Έλεε τα ποντιακά ανέκδοτα κι εμείς εγέλαναμε....

Έτον ο Κωστίκας, λέει, και απένε σιν φυλακήν αν κι δείνε κάμερ ένα ποσόν παράς. Η αστυνομία σο κυνήγ είχαν ατον και ο χερίφς απογαλεμένος επείε στον φίλο νατ τον Γιωρίκα να ψαλαφή βοήθεια!
"Νέπε εσύ ζαντός είσαι, αφελέκω σε εγώ και πας φυλακή..." λέει ο Γιωρίκας και
φτάει την γαρή νατ και φερ παράς και δείετα σον φίλο νατ.
Αμά η συμφωνία ασόν Κωστίκα έτον να δει τα παράς οπίς σε έναν μήνα!

Ο μήνας εδέβε, τα δύο μήνας εδέβαν και κάμερ απάν σα τέσσερα μήνας ρωτά ο Γιωρίκας "Κια Κώστικα, τα παράς αδείνες οπίς σ' έναν μήνα..."
"Νέπε Γιωρίκα σο νουμ έχατα, μη φοάσαι..." απαντά ο Κωστίκας!

Ο καιρόν περάν και παράς κι ελέπ ο Γιωρίκας κι άλλο μίαν ρωτά τον Κωστίκα!
"Σο νουμ έχατα μη φοάσαι..." λέει εκείνος ξαν!

Χρόνος πέρασε και σα δύο χρόνε απάν ο Γιωρίκας ξαν ρωτά για τα παράς...
"Νέπε σο νουμ έχατα λέω σε...." είπε ξαν ο Κωστίκας και απογαλεμένος ο Γιωρίκας τσαίζ "Κια αναθεμάτο Κώστικα ασό νους βγάλονατα και βάλονατα σιν τσόπεμ!"

fredag 23 maj 2008

Αντάμα με τον Παπούλια...

Έρθε ο τρανόν ο Παπούλιας αδακές, στην Στοκχόλμη, και επουγαλεύτα να τρέχω απάν αυκά!
Τεμέτερον ο τρανόν εκάλεσεν ατον! Τη Σουηδίας ο Βασιλέας ο Carl XVI Gustaf!
(Κάρολος ο ένας Κάρολος κι ο άλλον!)
Και ο Παπούλιας πα τεμέτερον εν αμά ο Carl πα τεμέτερον εν... ώσταν γενίεσαι στην Ελλάδα και 21 χρονών φευς και ζεις σην Σουηδία η Ελλάδα πα τεσόν εν και η Σουηδία πα τεσόν εν!

Κι ατς πα είπανε με έμορφεσα και εξέγκανε με φωτογραφία με τον Παπούλια αμά το ταξίδ με το προεδρικό αεροπλάνο εχάσατο! Αίκο κεφάλ με ημηκρανίας ντο έχω καλά να παθάν....
Εγούζεψα αμά ντ' άφταω!